Despre Asociația Studenților Ingineri din Oradea

 

Contextul apariției

ASIO a apărut ca un răspuns din partea studenților senatori asupra cererilor făcute de către studenți. Asociația a luat ființă în luna octombrie a anului 2016.

Echipa de senatori a fondat trei ONG-uri, în domeniile în care s-a considerat că acestea sunt necesare:

  • ASIO – fondată pentru studenții celor trei facultăți de inginerie: IMT,IETI și IEMI;
  • ASEO – fondată pentru studenții FSE;
  • USO – cu scopul de a crea o punte de comunicare între ONG-urile deja existente în vederea realizării unor proiecte mari.

 

Fondatorii

Scop

Asociația Studenților Ingineri din Oradea își propune să realizeze activități care formează o mai bună legătură între studenți și mediul socio-economic / socio-cultural prin evenimente precum: conferințe în domeniu, workshop-uri, training-uri, evenimente în scop caritabil și evenimente care implică dezvoltarea personală și de grup, precum team-building- uri.

ASIO își propune de asemenea să fie o punte între facultate și companiile din domeniu, astfel studenții membri în asociație și nu numai fiind puși în contact direct cu reprezentanții companiilor pentru acumularea de informații și oportunități.

Pe plan național, ASIO își propune: crearea conexiunilor cu studenții din domeniu din alte centre universitare, participarea la adunări generale în alte orașe.

Scopul principal al asociației este de a revitaliza viața studențească, care în viziunea fondatorilor înseamnă mai mult decât un ciclu banal format din: cursuri – acasă, și reprezintă un mediul ideal de dezvoltare pentru studenții care își doresc mai mult.

Studenția reprezintă astfel o etapă importantă și definitorie pentru caracterul fiecărui individ.

ASIO are câte un departament pentru fiecare facultate:

  • IETI - Inginerie Electrică și Tehnologia Informației
  • IEMI - Inginerie Managerială și Management Industrial
  • IMT - Inginerie Managerială și Tehnologică

Orice student de la faculățile IETI, IEMI sau IMT se poate înscrie pe formularul online pus la dispoziție de asociație, urmând ca în perioada de recrutări aceștia să fie contactați de către reprezentanții ai asociației.

Colaboratori

Sorry, there is nothing to display here…

Păreri ale colaboratorilor


Pecherle George

This is exactly what IT and engineering students needed: a way to go beyond the faculty classes and get to know the real and dynamic world, in order to help them succeed with their future careers.

Pecherle George - PhD Professor, University of Oradea

Proverb Grec

O civilizaţie înfloreşte atunci când oamenii plantează copaci în umbra cărora nu vor sta niciodată.

- proverb grec

Gabor Gianina

Voluntariatul nu poate fi definit exact, inginerește... el reprezintă o oportunitate de dezvoltare personală care are la bază responsabilitatea.

Gianina Gabor - Conf.univ.dr.ing. Universitatea din Oradea

Despre Noi

Updated on 2022-09-26T22:05:39+03:00, by ASIO.